Onze klanten

Het opstellen van een referentie lijst heeft altijd iets weg van het tonen van wapenfeiten. Wij willen het anders doen door u te wijzen op het feit dat TechID in 2015 reeds 25 jaar bestaat en aldus bewezen heeft een bestaansrecht te hebben opgebouwd in de beveiligingsmarkt. Onze werkwijze is om onze relaties op respectvolle wijze te behandelen, medeverantwoordelijkheid te dragen en om zo een duurzame relatie op te bouwen.

Toch willen wij met alle genoegen tegemoet komen aan relaties, die referenties toch een belangrijke issue vinden, daarom hieronder enkele reacties.

De Koninklijke KVGO is de ondernemingsorganisatie die de belangen behartigt voor zijn leden. Deze leden zijn vooral te vinden in de grafimediabranche. Het KVGO richt zich ook op andere sectoren binnen de communicatie-industrie.

De Koninklijke KVGO doet nu een aantal jaren zaken met TechID te Zwolle.
I.v.m. de registratie van personen in ons pand te Amstelveen hebben wij TechidGuardgeïmplementeerd.
Alle medewerkers hebben een proximity toegangspas, die men dient te gebruiken om ons kantoorpand binnen te komen.
Elke pas heeft eigen ingestelde rechten voor diverse deuren.
Het systeem registreert direct of een medewerker in huis is, een grote verbetering voor de receptionisten.
Ook m.b.t. de Arbo kunnen wij op elk moment een calamiteitenoverzicht uitdraaien.
Dit overzicht wordt automatisch naar een printer gestuurd en eveneens naar emailadressen verzonden zodat de lijst ook zichtbaar is op bijvoorbeeld BlackBerry's..
Bij een calamiteit weten we dan ook precies welke mensen in huis zijn/waren.

Roel Worp
Hoofd Facilitaire Zaken
www.kvgo.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Opleidingscentrum van de RAV Limburg Noord richt zich op het behalen van een zo groot mogelijke (individuele) gezondheidswinst door scholing, training en advisering van zowel leken als professionals in alle voorkomende situaties met betrekking tot zorgvraag en hulpverlening. Wij verzorgen cursussen in reanimatie/AED gebruik, bedrijfshulpverlening en trainingen voor onder andere gemeentes, huisartsen, politie en brandweer.

Sinds een aantal jaren zijn wij in het bezit van het pasproductie systeem TechidCard van TechID in combinatie met een Datacard SP55 duplex kaartprinter, dat naar tevredenheid functioneert. Wij hebben deze aangeschaft voor het vervaardigen van certificaten, voor cursussen en trainingen, in creditcard model. In eerste instantie hebben wij dit op aanvraag gedaan maar in het aankomende schooljaar gaan wij op deze manier onze gehele certificering verzorgen. Het grote voordeel is dat het certificaat niet in het archief verdwijnt maar terecht komt in de portemonnee van de cursist.

Raymond Rongen
Coördinator OpleidingsCentrum
www.ocravln.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het CBR is een privaatrechtelijke stichting. De organisatie is door de minister van Verkeer en Waterstaat belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionnals in transport en logistiek. Het CBR bestaat tot op heden uit vijf regio's en vier divisies.

In de regio Noord zijn we in in het jaar 2000 begonnen met het TechidGuardtoegangsverleningssysteem. Recentelijk is de regio Oost ook gestart om de locaties van dit systeem te voorzien.

Wij werken al een aantal jaren met dit web-based georiënteerde toegangsverleningssysteem, dat zowel op het CBR regiokantoor als op zeven verschillende examenplaatsen in de drie noordelijke provincies wordt gebruikt.

Het aansturen van de pasjes wordt geregeld op het regiokantoor in Assen. Dit gebeurt via een netwerk gestuurd systeem van het CBR. Door hoge eisen te stellen aan pasjeshouders kunnen wij op afstand de medewerkers makkelijk toegang verlenen tot locaties en afdelingen. Het aanmaken van een nieuwe pas is zeer makkelijk en gebruiksvriendelijk.

De gebruikers zijn op dit moment examinatoren, theoriemedewerkers, buitendienst medewerkers, horeca, schoonmakers en de beveiligingsdiensten. Door dit systeem kunnen onze medewerkers gemakkelijk met het zelfde pasje op verschillende locaties in het noorden toegang krijgen. Hierdoor zijn veel verschillende systemen die we voorheen gebruikten om de panden te beveiligen komen te vervallen.

Arjan Blomsma
Algemene zaken
CBR Regio Noord Assen
www.cbr.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penitentiaire Inrichtingen Rijnmond, locatie Noordsingel is een van de vier Justitiële inrichtingen in de regio Rijnmond.
De PI Noordsingel is een onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De missie van DJI luidt als volgt:
'De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.'

De belangrijkste taak van DJI is de insluiting van mensen om hun straf en/of maatregel te ondergaan. De insluiting heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats is er sprake van vergelding: misdaad wordt bestraft. Tegelijkertijd wordt de maatschappij beschermd. Zolang de veroordeelde zit opgesloten, kan hij immers geen nieuwe misdrijven plegen. Beveiliging en voorkomen van ontvluchtingen hebben dan ook een hoge prioriteit.

Mede door deze taakstelling is het zaak te weten wie zich waar binnen het complex mag begeven. Hierbij is gekozen voor de invoering van een intern "passensysteem". Om dit te kunnen realiseren zijn we in contact getreden met TechID.
Sinds een aantal jaren zijn wij dan ook in het bezit van een Datacard SP35 duplex kaartprinter en wat meer recentelijk hebben we eveneens de pasproductie software TechidCard van TechID aangeschaft. Beiden functioneren naar tevredenheid. Ook over de service zijn wij goed te spreken. De enkele keer dat wij assistentie nodig hadden werd hier door TechID adequaat op gereageerd.

J.R. Postma
Hoofd Beveiliging/BHV
www.pinoordsingel.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servex BV (tegenwoordig NS Stations Retail) exploiteert diverse horeca- en retailformules op de NS stations. Dat doen we onder merknamen als Kiosk, AH to go, C'est du pain, De Restauratie, Smullers, New York Pizza, SWIRL'S en andere formules.

Servex bestaat al meer dan 30 jaar en is nog steeds groeiend. Servex BV is een dochteronderneming van NS Poort. Diverse formules breiden nog uit de komende jaren en andere blijven zich ontwikkelen en aanpassen aan de wensen van de klant.

Alle onze medewerkers maken al jaren gebruik van een persoonlijke personeelspas die door TechID wordt geleverd. De pas bevat diverse persoonlijke gegegevens en is nu ook voorzien van een Mifarechip. Door deze toepassing kan de pas ook worden gebruikt voor allerlei nieuwe technieken die we op onze stations aan het ontwikkelen zijn.
Hierbij moet je denken aan electronisch lockersysteem voor het opbergen van persoonlijke eigendommen, sleutelbeheersystemen, centraal afstorten in digitale kluizen en beheerste toegang tot onze ruimtes.

TechID heeft ons geholpen om onze Backoffice te voorzien van electronische toegang. Met een WEB-based systeem zijn we nu in staat om zelf flexibel de toegang tot onze ruimtes te regelen, waarbij alle handelingen worden gelogd. Zelfs een vingerprint is onderdeel van de beheerste toegang voor ruimtes die voor een zeer beperkte groep medewerkers toegankelijk is.

Jaap Gruis
Groepmanager
Servex BV