Zorgsystemen

 

ZorgTotaal


Het persoonsalarmeringsysteem voor ouderen en hulpbehoevende personen.

Binnenshuis

Het ZorgTotaal systeem is een persoonsalarmeringssysteem in huis voor een optimale veiligheid. Door eenvoudig een knop in te drukken kan men direkt in contact komen met een hulpverlener. Via de basispost wordt een duidelijke tweeweg spreek- en luistercommunicatie tot stand gebracht met een vooraf ingesteld telefoonnummer. Op de basispost kunnen extra (draadloze) modules worden aangesloten zodat op meerdere plaatsen in de woning het alarm kan worden geactiveerd en de spreek-/luisterverbinding tot stand wordt gebracht. Ook losse nooddrukkers aan polsbandje of nekkoord kunnen op het systeem worden aangemeld, zodat ouderen en mensen die hulpbehoevend zijn ten alle tijde hulp kunnen inschakelen.

De bediening is zeer eenvoudig en afgestemd op hulpbehoevende personen.

 

Buitenshuis

Het ZorgTotaal systeem kan tevens worden uitgerust met een mobiele GSM-3G module welke met één druk op de knop, direct een spreek-luisterverbinding tot stand brengt met de zorgverlener (bijvoorbeeld familie of buren) of naar een zorgmeldkamer. De zorgverlener kan dan direct de locatie van de hulpbehoevende via Google Maps bekijken door de link die via SMS wordt toegezonden, zodat direct op ca. 3 meter nauwkeurig bekend is waar een hulpbehoevende zich bevindt. ZO kan direct worden waargenomen of de hulp behoevende zich in de woning of ergens buiten de woning bevindt.


Aanwezigheidsdetectie

Indien gewenst kan het ZorgTotaal systeem menselijke bewegingen in huis detecteren. Wanneer gedurende bepaalde tijdsinstellingen geen beweging wordt waargenomen, geeft het systeem een melding naar een zorgmeldkamer en/of een persoonlijk contact. Deze dagelijkse controle maakt het mogelijk een hulpverlener te sturen zonder dat de hulpbehoevende hiervoor een noodoproep heeft gedaan.

Inbraak- & brandbeveiliging

Op het ZorgTotaal systeem is het tevens mogelijk om inbraak detectoren en/of rookmelders aan te sluiten, bhierdoor kan de woning worden beveiligd tegen inbrekers of automatisch een alarm te genereren bij rook ontwikkeling. Het systeem is zeer eenvoudig uit te breiden met inbraak detectoren zoals Infraroodmelders, magneetcontacten en optische rookmelders.

Draagbare alarmknoppen

Om op ieder locatie een alarmering te kunnen activeren zijn diverse noodknoppen beschikbaar zoals polsbandjes of aan een nekkoord, ook losse binnenposten die extra op de hoofdpost kunnen worden aangemeld voor bijvoorbeeld douche en toiletruimtes.